Kort om bokföring

Samtliga bolag och bolagsformer är bokföringsskyldiga enligt svensk lag. Det gäller alltså aktiebolag, handelsbolag och alla former av föreningar, även enskilda firmor.

Bokföringen är till för din skull

Bokföring är inte bara till för att du ska kunna kontrolleras av Skatteverket, det är främst till för att du som företagare ska ha en bra översikt över företagets ekonomi och således en kontroll över verksamheten och dess utveckling. Utöver Skatteverket och ditt egna intresse så kan även dina kunder och leverantörer ha intresse i din bokföring, dina siffror och företagets tillgångar.

Vissa leverantörer kan kräva siffror över bokslut och årsredovisningar för att göra en bedömning kring hur kreditvärdigt och tryggt ditt företag är att göra affärer med. Om företaget behöver investera och t.ex låna pengar så kräver också banken att du har en regelrätt bokföring och redovisning som kan påvisa företagets ekonomiska status.

Bokföring och redovisning för Skatteverket

Du ska enligt lag redovisa och betala moms, arbetsgivaravgifter och företagsskatt. För att kunna redovisa korrekta uppgifter för verksamheten, anställda och ingående samt utgående moms så krävs det att du har ordning i bokföringen. Felaktiga uppgifter och dålig koll på bokföringen kan orsaka enormt mycket merarbete och problem i företaget.

Kan du allt om bokföring och redovisning?

Det är du som ansvarar för bokföringen och det är endast din skyldighet att redovisa korrekta uppgifter. Oavsett om du har en bokföringsbyrå till hjälp eller om du gör bokföringen själv så är det du som är högst ansvarig. Detta gör att du måste kunna ställa höga krav på oss och våra tjänster. Om du inte känner till alla regler och allt annat kring bokföring så tjänar du mycket på att ta hjälped med det. Detta eftersom du slipper ta reda på gällande regler, hur du ska bokföra, vad du kan dra moms för och inte samt mycket mer.

Om bokföringsskyldighet

  • Du ska löpande bokföra alla affärshändelser och transaktioner i företaget
  • Det ska finnas godkänt underlag för samtliga bokföringsposter
  • Resultat- och balansrapporter ska struktureras i ordnad form och förvaras säkert i minst sju år
  • Du ska upprätta årsbokslut och/eller årsredovisning
  • Allt som på något vis påverkar ekonomin i företaget ska bokföras på ett korrekt sätt